کارخانجات نساجی فردوس
آدرس:
کیلومتر 8 جاده مشهد به اسلامیه – جنب شهرک صنعتی فردوس – کارخانجات نساجی فردوس
فردوس
خراسان جنوبی
ایران


اطلاعات: شماره دفتر مشهد:
051-38554594
شماره تلفن کارخانه:
056-32752116
فکس کارخانه:
056-32752102

http://www.ferdowstextile.com