تکنولوژی تولید

ماشين آلات کارخانجات نساجي فردوس بطور يک دست از بهترين سازندگان اروپايي انتخاب گرديده است و اين مجموعه توان توليد. روزانه 12 تن انواع نخ و 5/3  تن انواع پارچه هاي گردبافي را دارد.

تنوع توليدي اين مجموعه به شرح زير است:

  • توليد کننده انواع نمره نخ و پارچه هاي پنبه اي
  • توليد کننده انواع نمره نخ و پارچه هاي  ويسکوز
  • توليد کننده انواع نمره نخ و پارچه هاي پلي استر
  • توليد کننده انواع پوشاک بچه گانه و زيرپوش مردانه در برندهاي  F&K  ، PARADIS FERDOWS
  • بهترين گزينه براي سفارش و خريد انواع نخ هاي سيستم اپن اند و رينگ
  • بهترين گزينه براي سفارش و خريد انواع پارچه هاي گردباف
  • بهترين گزينه براي سفارش و خريد انواع پوشاک بچه گانه و زيرپوش مردانه با پايه گياهي
  • عضو انجمن صنايع نساجي ايران