کیفیت محصول

 

کارخانجات نساجی فردوس جزء یکی از معدود کارخانجاتی می باشد که دارای آزمایشگاه کنترل کیفیت مجهز و متخصصین با تجربه می باشد.