کارگاه آذران بافت (آقای احمدی)

در این کارگاه انواع پارچه شامل پارچه های زیر تولید می گردد:

  • پارچه های پنبه ایی
  • اسپان
  • پلی استر
  • ویسکوز
  • ملانژ
  • جودون
  • دورس

 

تمامی طاقه های تولیدی امکان تولید به صورت فول لاکرا، نیم لاکرا و ساده را دارند. در حال حاضر تعداد 8 نفر پرسنل و  ۴دستگاه که ۲دستگاه آن با گیج ۲۸/۳۸، ۱دستگاه با گیج ۲۶/۴۰و ۱دستگاه با گیج ۲۸/۳۴ مشغول به کار هستند.