کارگاه آرتکس (آقای رسولی)

در این کارگاه انواع پارچه شامل پارچه های زیر تولید می گردد:

  • پارچه یک رو با نخ های پنبه
  • کج راه
  • جودون
  • پلی استر
  • پلی استر ویسکوز
  • ویسکوز 100 درصد
  • ملانژ
  • فلامنت
  • ساده

تمامی طاقه های تولیدی امکان تولید به صورت فول را دارند. در حال حاضر تعداد 5 نفر پرسنل و  2دستگاه دستگاه جولا تایوان با گیج 28 دهنه 38، دستگاه تایفان چین با گیج 26 دهنه 40 با ابزار کامل مشغول به فعالیت می باشد.