چه عاملی می تواند ایران را در صنعت نساجی به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته منطقه به شمار آورد؟

چه عاملی می تواند ایران را در صنعت نساجی به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته منطقه به شمار آورد؟
حمایت دولت از بخش خصوصی
103  37.3%
تشویق صادرات و تسهیل آن
94  34.1%
معافیت های مالیاتی در صنعت نساجی
79  28.6%

تعداد آرا  :  276
اولین رای  :  یکشنبه, 20 اسفند 1391 ساعت 13:30
آخرین رای  :  شنبه, 02 شهریور 1398 ساعت 17:59