چه عاملی می تواند ایران را در صنعت نساجی به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته منطقه به شمار آورد؟

چه عاملی می تواند ایران را در صنعت نساجی به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته منطقه به شمار آورد؟
حمایت دولت از بخش خصوصی
101  37%
تشویق صادرات و تسهیل آن
93  34.1%
معافیت های مالیاتی در صنعت نساجی
79  28.9%

تعداد آرا  :  273
اولین رای  :  یکشنبه, 20 اسفند 1391 ساعت 13:30
آخرین رای  :  یکشنبه, 08 اردیبهشت 1398 ساعت 10:47